Detail of the student project

List
Topic:Immunocomputing: Discrete Immune Network Models
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Immunocomputing se zabývá modelováním imunitního systému živého organismu. Obsahuje některé adaptivní rysy, které lze využít k optimalizaci. V literatuře je uvedeno cca 5 základních modelů. Implementujte model typu Discrete Immune Network Models (například aiNET), kterou lze použít ke shlukování. Zaměřte se na zpracování biologických signálů. Na toto téma lze navázat BP/DP zaměřenou na immunocomputing.
Implementace: Java (nebo dle dohody)
Bibliography:L. N. de Castro: Fundamentals of Natural Computing, Chapman & Hall/CRC, 2006
Date:31.08.2007
Responsible person: Petr Pošík