Detail of the student project

List
Topic:Mezinárodní Informační systém EMDIS pro registry dárců kostní dřeně - stav implementace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:BP,PMI
Description:EMDIS je mezinárodní informační systém pro P2P on-line výměnu dat mezi registry dárců kostní dřeně. Tato komunikace je založena na přesně definovaných zprávách (cca. 30 různých druhů). Implementace celého EMDIS protokolu je složitá, a proto informační systémy registrů dárců kostní dřeně zpravidla neumí komunikovat všemi typy zpráv [1]. Navíc, jelikož se jedná o P2P systém, ne každý registr navázal spojení se všemi ostatními [2]. Nepřehlednost stavu implementace pravidel EMDIS v jednotlivých registrech velmi komplikuje každodenní práci koordinátorů jednotlivých registrů.
Instruction:1. Nastudujte dokumentaci systému EMDIS.
2. Navrhněte a implementujte internetovou aplikaci, která bude přehlednou formou zobrazovat stav implementace systému EMDIS v jednotlivých registrech a matici komunikačních vazeb mezi registry. Každý registr si bude moci aktualizovat svoje data.
3. Implementované řešení zdokumentujte.
Bibliography:[1] D.Steiner: EMDIS Implementation Matrix, http://www.czechbmd.cz/matrix/
[2] EMDIS, http://www.zkrd.de/emdis.html?&L=1
Date:07.01.2008
Responsible person: Petr Pošík