Detail of the student project

List
Topic:Vizualizace grafů ve 3D
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:
Announce as:DP,BP,PMI,SOP
Description:Prozkoumejte možnosti rychlé vizualizace relačních struktur (grafů), případně navrhněte vlastní algoritmus pro určení polohy uzlů. Vizualizaci implementujte v Javě pomocí OpenGL (resp. Java3D). Výstupem by měl být vizualizační nástroj (knihovna) pro interaktivní zobrazování trojdimenzionálního modelu předložené relační struktury, který bude využitelný pro další práci laboratoře.
Bibliography:dod
Realization form:Java kód a dokumentace
Date:18.01.2008
Responsible person: Petr Pošík