Detail of the student project

List
Topic:Úloha pokrývání polygonů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Seznamte se s problematikou pokrývání a rozdělování polygonů. Implementuje vybrané metody nalezení rozdělení polygonů na konvexní polygony a porovnejte je z hlediska celkového počtu a velikosti dílčích polygonů. Porovnejte dílčí rozdělení z hlediska efektivity plánovacích algoritmů, které toto rozdělení využívají jako jednu ze základních datových struktur.
Date:02.10.2012
Responsible person: Petr Pošík