Detail of the student project

List
Topic:Využití ontologií pro inteligentní správu portfolia produktů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:
Announce as:
Description:Inteligentní prohledávání a údržba rozsáhlých znalostních bázích produktů se dostává do popředí zájmu velkých nadnárodních společností. Práce má zmapovat stávající možnosti využití ontologií pro správu produktových portfolií a na jejich základě navrhnout sémantický popis portfolia produktů společnosti CA.
Date:18.06.2008
Responsible person: Petr Pošík