Detail of the student project

List
Topic:Podpora pro zpracování a zobrazení maticových dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Prostudujte základní výpočty s daty uloženými v maticovém tvaru a vytvořte knihovnu pro použití těchto výpočtů ve vlastním programu. Rovněž zjistěte možnosti zobrazení takto uložených dat za účelem jejich optického posouzení uživatelem. Vytvořte knihovnu pro takovéto zobrazení těchto dat (Microsoft .NET, C#, DirectX nebo WPF) jako prostorové krajiny, vrstevnice, …
Realization form:SW projekt
Date:01.10.2008
Responsible person: Petr Pošík