Detail of the student project

List
Topic:Univerzální editor stromových struktur
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Miroslav Uller
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Mnoho typů dokumentů je možné reprezentovat hierarchickou (stromovou) strukturou, složenou z předdefinovaných uzlů. Příkladem jsou dokumenty založené na XML (XHTML, SVG, X3D), ale třeba také zápisy algoritmů ve vyšších programovacích jazycích (Java, C#). Cílem této práce bude naimplementovat jednoduchý editor hierarchických struktur, který umožní vytvářet a editovat dokumenty z vámi zvolené domény. Příkladem takové domény mohou být třeba konfigurační soubory pro různé aplikace; výsledkem by byl univerzální editor konfiguračních souborů.
Implementujte v Javě nebo C#. Systém navrhněte modulární, aby bylo možno snadno přidávat podporu pro nové typy uzlů.
Realization form:SW projekt
Date:23.09.2009
Responsible person: Petr Pošík