Detail of the student project

List
Topic:Accessible GUI
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Miroslav Uller
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Seznamte se s problematikou přístupnosti (accessibility) při návrhu GUI. Navrhněte a naimplementujte knihovnu základních komponent GUI, použitelnou pro snadnou a rychlou tvorbu přístupného uživatelského rozhraní. Dále se soustřeďte na možnost snadného popisu struktury GUI, např. prostřednictvím XML. Implementujte buď v jazyce Java (jako grafický engine použijte knihovnu Batik), nebo v C# (GDI+ nebo WPF).
Realization form:SW projekt
Date:06.10.2008
Responsible person: Petr Pošík