Detail of the student project

List
Topic:Grafika v Matlab -Simulinku
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Announce as:BP
Description:2D a 3D zobrazení je z hlediska výukového velmi názornou pomůckou. Simulace prováděné na modelech z "Katalogu modelů" nabydou 2D a 3D zobrazeními zcela jiné dimenze pro porozumění simulovaných dějů.
Instruction:1. Výsledky simulací na modelech z "Katalogu modelů" doplňte o zobrazení ve 2D a 3D.
2. Diskutujte různé varianty zobrazení
3. Vytvořená dema zařaďte do systému "Katalogu modelů".
Date:05.09.2011
Responsible person: Petr Pošík