Detail of the student project

List
Topic:Nelineární a neinteraktivní přístup ke snímkům ve videu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Announce as:BP,PMI,SOP,PRO
Description: Cílem práce je naprorgamovat rozhraní, které by umožnilo aplikacím přistup k libovolnému snímku ve videou. Indexem může být číslo snímku či časový údaj relativní k začátku či konci videa. Interaktivní střihové nástroje toto umožňují. Rozhraní by umožnilo takovýto přitup pro aplikace běžící například v Matlabu. Práce by přispěla k projektu na vyhledávání objektů či osob ve videu.

Zájemci mohou přímo kontaktovat
vedoucího práce a domluvit si nezávaznou schůzku.
Realization form:SW projekt
Date:12.12.2009
Responsible person: Petr Pošík