Detail of the student project

List
Topic:3D uživatelské rozhraní
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Miroslav Uller
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Navrhněte a implementujte uživatelské rozhraní (buď obecné, formou sady komponent GUI, nebo zaměřené na konkrétní doménu, např. navigaci v systému souborů, zadávání textu...) plně využívající 3D grafiku. Implementujte v jazyce Java nebo C# (.NET, Mono).
Realization form:SW projekt
Date:23.09.2009
Responsible person: Petr Pošík