Detail of the student project

List
Topic:Analýza dat genové exprese u nemocných s polycytemií vera
Supervisor:
Announce as:PTO
Examiner:Filip Železný
Description:

==============
= NEAKTIVNI TEMA =
==============
(vypsano 2010)


Polycytemie vera (PV) je zhoubné krevní onemocnění. Nemocní mají příliš červených krvinek a zvýšenou hustotu krve, od které se odvíjí i dušnost, bolest u srdce, vysoký krevní tlak, často zvýšená srážlivost krve. Nemoc je chronická a v podstatě neléčitelná. Potíže lze zmírňovat pomocí inhibitorů kináz nebo upouštění žilou. Genetická podstata nemoci není známá. Cílem tohoto projektu je identifikovat kandidátské geny, které jsou odlišně exprimované ve skupině osob s diagnostikovanou PV a kontrolní skupinou zdravých jedinců. Při řešení se budou používat metody strojového učení a statistické testy. Každý vzorek je měřen opakovaně v průběhu kultivace ve zkumavce, dalším oborem, se kterým se lze při řešení seznámit, je analýza časových řad. K řešení lze využít či modifikovat stávající systém XGENE.ORG vyvinutý na katedře kybernetiky.

Date:01.02.2010
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík