Detail of the student project

List
Topic:Distribuce 3D fyzikálního simulatoru JBullet
Supervisor:Peter Novak
Announce as:PTO
Description:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2010)


V rámci tohoto týmového projektu bude úkolem studentů rozšířit existující open-source fyzikální simulátor JBullet (http://jbullet.advel.cz/), který je používán v systému pro validaci AI v komplexních scénářích pro týmovou spolupráci pozemních a vydušných jednotek (projekty AgentScout). Rozšíření bude spočívat v tom, že bude možné daný fyzikální simulátor spustit paralelně na více počítačích (gridu). To umožní lepší škálovatelnost celého systému z pohledu velikosti simulovaného prostoru a počtu simulovaných entit.

Simulátor JBullet je implementován v jazyce Java a proto se u studentů předpokládá schopnost programovat v jazyce JAVA. Mateřský projekt Bullet (http://bulletphysics.org/wordpress/) je implementovatn v jazyce C++ a proto by bylo vhodné, kdyby alespon jeden člen týmu měl zkušenosti s tímto jazykem.
Date:12.02.2010
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík