Detail of the student project

List
Topic:Informační systém pro multizdrojové financování
Supervisor:Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Announce as:PTO
Examiner:Ing. Petr Křemen
Description:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2010)

Cílem projektu je navrhnout a implementovat informační systém, který umožní kalkulaci mezd pracovníků, pracujích na více projektech současně tak, aby rozpočty jednotlivých projektů byly zatěžovány pracovníkovými mzdovými náklady dle jeho procentuálního přiřazení na daný projekt. Preferovaná architektura je tenký klient + aplikační server (Glassfish). Uživatelé mají přiřazeny různé role (vedoucí projektu, vedoucí oddělení, vedoucí ústavu), zajišťující přístup k údajům právě všech jemu podřízených pracovníků. Citlivá data (výše mzdy) jsou v databázi uložena v enkryptované podobě. Systém poskytuje řadu služeb jako změnu přiřazení pracovníka na projekty, změnu tarifní složky mzdy nebo osobního ohodnocení pracovníka, udělení mimořádné odměny, kalkulaci mzdy, různé přehledy.
Date:12.02.2010
Max.number of students:6
Booked students:Daniel Večerka
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík