Detail of the student project

List
Topic:CTG prohlížeč pro mobilní platformu (Android)
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Václav Chudáček Ph.D., Ing. Michal Huptych Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Examiner:bude upřesněn
Description:Cílem práce je implementovat a otestovat aplikaci pro mobilní CTG (CTG - kardiotokografie, záznam srdečních ozev plodu a děložních stahů). V rámci vývoje mobilního CTG zařízení pro domácí použití je třeba zobrazovat snímaný signál společně s výsledky analýzy signálu. Veškerá komunikace s bezdrátovou jednotkou u senzorů, vizualizace a analýza signálu probíhá na mobilním zařízení s Androidem.
Instruction:- Seznamte se s SDK pro Android
- Seznamte se základy zpracování signálu pro CTG
- Implementujte SW pro vizualizaci a jednoduchou analýzu
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:SW aplikace pro Android
Date:16.09.2010
Responsible person: Petr Pošík