Detail of the student project

List
Topic:Analýza stávajících statistických dat emailů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Šedivý CSc.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP
Description:Tvorba algoritmů, které budou ze statistických dat tvořit pravidla k podpoře efektivního zpracování emailů (automatické blokace, upřednostňování atd.)

Očekávané výzvy a problémy:
Rychlost sběru dat, jejich vyhodnocení a v užitečném čase doručení výsledků do funkcí zpracovávajících emaily.

Zkoumané technologie:
Komunikační protokoly a jejich vlastnosti, databázová uložistě vhodné k těmto intenzivním úkonům, distribuce zátěže a logiky
Date:15.10.2010
Responsible person: Petr Pošík