Detail of the student project

List
Topic:Rozpoznávání emocí ze signálů EEG pomocí skrytých Markovských modelů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Macaš Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:Vavrečka Michal
Description:Cílem práce je implementovat systém pro rozpoznávání emočních stavů člověka sledujícího obrázky na monitoru počítače. K dispozici jsou předem naměřené EEG signály, student naimplementuje systém pro rozpoznání vybrané emoce. K tomu využije skyté Markovské modely.
Realization form:přehledná metodologie, kód v Matlabu
Date:09.02.2011
Responsible person: Petr Pošík