Detail of the student project

List
Topic:Interaktivní hra modelující pirátství a protipirátské aktivity v Indickém oceánu
Supervisor:Branislav Bošanský
Announce as:PTO
Description:
=============================
===== NEAKTIVNI TEMA =====
=============================
(vypsano 2011)


Projekt AgentC (http://agents.felk.cvut.cz/projects/agentc/), spolufinancovaný americkým ústavem pro námořní výzkum, se zabývá výzkumem inteligentních metod pro boj s námořním pirátstvím, které v současné době působí námořní dopravě obrovské a stále vzrůstající škody. Pro zamezení útokům na transportní lodě je v oblasti několik válečných lodí, nicméně vzhledem k velikosti oblasti je jejich efektivita velice nízká. Zlepšení je možné využitím herně-teoretických modelů, jejichž účinnost je ale třeba vyhodnotit proti chytrým protivníkům. Cílem projektu je za tímto účelem vyvinout jednoduchou interaktivní hru, ve které se hráči budou na straně pirátů (resp. válečných plavidel) snažit maximalizovat (resp. minimalizovat) počet úspěšných útoků výběrem vhodných útočných a obranných strategií. Součástí projektu bude i vytvoření modulu pro vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých strategií.

U studentů se očekává schopnost pracovat v týmu, programovat v jazyce Java a pracovat s kódem a API třetích stran. V případě zájmu mohou studenti na problému dále pokračovat v rámci individuálních projektů nebo diplomových prací.

Date:10.02.2011
Max.number of students:5
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík