Detail of the student project

List
Topic:Koordinace a stabilizace pohybu robotů ve formaci
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Seznamte se s metodami řízení formace mobilních robotů. Navrhněte a implementujte algoritmus umožňující koordinovaný pohyb mobilních robotů ve formaci zadaného tvaru. Implementujte metodu sdílení plánů jednotlivých členů formace, která zajistí vyhýbání se překážkám v pracovním prostoru robotů i kolizím mezi jednotlivými roboty formace. Předpoklady: znalost programování v C nebo v MATLABu.
Date:25.06.2012
Responsible person: Petr Pošík