Detail of the student project

List
Topic:Evoluce společenství autonomních agentů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc., Ing. Jaroslav Vítků
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Examiner:Doc. Brandejský Tomáš, PhD., FD ČVUT v Praze
Description:Implementujte jednoduchého autonomního agenta. Agent a jeho chování je řízeno biologicky inspirovanou rekurentní neuronovou sítí. Agent je popsán svou pozicí a orientací, je vybaven dvěma jednoduchými senzory a je schopen pouze několika primitivních akcí. Vytvořte populaci těchto agentů. Cílem je nad touto populací simulovat extrémně zrychlenou evoluci a na ní ověřovat nejvhodnější kombinace různých operátorů jako jsou selekce, křížení a mutace, známé ze živé přírody.

Možná inspirace viz např. video: http://www.youtube.com/watch?v=GvEywP8t12I&feature=related
Instruction:Použitý jazyk není zatím stanoven, upřednostňujeme použít jazyk JAVA.
Bibliography:Literaturu dodají vedoucí práce a konzultant.
Realization form:SW projekt
Date:08.11.2011
Responsible person: Petr Pošík