Detail of the student project

List
Topic:Plánování a řízení robotu imitujicího robotický roj
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Student se seznámí s algoritmy pro řízení a plánování pohybu lanových robotů. Vybranou metodu naimplementuje a přizpůsobí potřebám lanového multi-robotu, který je vyvíjen na katedře pro verifikaci umělých rojů inspirovaných skupinovým chováním pozorovaným v přírodě. Vlastní práce bude zahrnovat rozšíření základních principů řízení lanového robotu do systému umožňujícího koordinovat pohyb multi-robotu a zabránit tak kolizím uvnitř soustavy. Funkčnost navrženého a implementovaného systému bude ověřena v simulátoru a experimenty s reálným robotem. Předpoklady: znalost programování v C.
Date:25.06.2012
Responsible person: Petr Pošík