Detail of the student project

List
Topic:Robotická platforma pro realizaci rojů inspirovaných přírodou
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Description:Seznamte se s principy pohybu umělých rojů inspirovaných přírodou a metod z těchto principů odvozených (Particle Swarm Optimization, Ant Colonies, ...). Upravte jeden z vybraných algoritmů tak, aby respektoval omezení pohybu lanového multi-robotu, který byl na katedře vyvinut pro ověření principů robotických rojů. Implementujte navrženou metodu a ověřte její funkčnost na lanovém multi-robotu. Analyzujte výsledné chování takto vzniklého robotického roje. Předpoklady: znalost programování v C, případně v MATLABu.
Date:14.02.2012
Responsible person: Petr Pošík