Detail of the student project

List
Topic:Blackbox model spotřeby plynu a vnímaného komfortu při vytápění budovy
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Macaš Ph.D.
Announce as:DP,BP
Examiner:Pavel Vrba
Description:Dostanete data popisující vstupy (počasí, nastavení požadovaných teplot, ...) a výstupy (spotřeba, komfort). Cílem je vytvořit a SPRÁVNĚ validovat model těchto dat založený například na umělé neuronové síti. Zadání předpokládá pouze základní znalost programování v prostřed Matlab nebo Java, ale na druhou stranu také kreativitu a ochotu důkladně natudovat problematiku.
Instruction:1 důkladně prozkoumejte zadání a data
2 najděte současné state of the art přístupy
3 vytvořte model
4 validujte model
Bibliography:Bude dodána vedoucím při zadávání práce.
Realization form:Matlab nebo Java
Date:22.11.2013
Responsible person: Petr Pošík