Detail of the student project

List
Topic:Programové vybavení pro kontrolu namáhání teploměrných jímek
Supervisor:Jan Holub
Announce as:PTO
Description:Předmětem projektu je kompletní návrh a realizace SW pro kontrolu namáhání teploměrových jímek dle zadání, dodaného formou tabulek, vzorců apod.
Date:09.02.2015
Max.number of students:4
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík