Detail of the student project

List
Topic:Mobilní rozhraní pro plánovač projektů Plantac
Supervisor:Mgr. Miroslav Blaško Ph.D.
Announce as:PTO
Description:Plantac je proprietární webová aplikace pro plánování času a nákladů projektů. Aplikace běží na platformě Java EE a pro vizualizaci využívá framework ZK. Cílem projektu je vytvořit alternativní uživatelské rozhraní, které zpřístupní vybrané funkce systému Plantac na mobilních zařízeních.
Date:15.02.2015
Max.number of students:5
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík