Detail of the student project

List
Topic:Implementace algoritmů pro analýzu obrazu pomocí knihovny OpenCV
Supervisor:Mgr. Miroslav Blaško Ph.D.
Announce as:PTO
Description:OpenCV je otevřená knihovna pro analýzu obrazu. Cílem projektu je vytvořit knihovnu, která bude řešit konkrétní problémy analýzy obrazu z průmyslové praxe s využítím knihovny OpenCV. Výsledkem tedy bude knihovna obsahující sadu algoritmů, z nichž každý bude řešit samostatný problém analýzy obrazu.
Date:15.02.2015
Max.number of students:5
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík