Detail of the student project

List
Topic:Pokročilé metody vizualizace EEG signálu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Václav Gerla Ph.D., Ing. Václav Křemen Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Description:Cílem projektu je vypracovat modulární systém, který umožní výpočet a vizualizaci klinicky významných časoprostorových změn v multikanálovém EEG záznamu. Jedná se především o různé typu zobrazení výsledků spektrální analýzy pro více EEG kanálů současně a zobrazení EEG koherencí. Student bude mít k dispozici reálné klinické EEG záznamy.

kontakt: gerlav@fel.cvut.cz
Instruction:1. seznamte se s různými typy visualizací používaných v EEG
2. vyberte alespoň tři metody, které umožňují extrahovat a zobrazit klinicky významné změny v multikanálovém EEG záznamu
3. implementujte příslušné algoritmy v prostředí programu MATLAB
4. ověřte realizované řešení nad reálnými EEG záznamy
Bibliography:[1] E. Niedermeyer and F. H. Lopes Da Silva (1995): „Electroencephalography: basic principles, clinical applications, and related fields, volume 1. Lippincott Williams & Wilkins, 2005.


[2] Caat, Michael ten (2008): Multichannel EEG Visualization, Ph.D. thesis, http://irs.ub.rug.nl/ppn/306087987
Realization form:kod v matlabu
Date:01.02.2017
Responsible person: Petr Pošík