Detail of the student project

List
Topic:Kritické polohy při Tetrax stabilometrii u pacientů s opěrkovým syndromem (whiplash injury)
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Iva Milerská , Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Stabilometrie je vyšetřovací metoda založená na měření výkyvů souřadnic centra opěrných sil během stoje. Vyšetření je založeno na analýze hodnot jak vektorového, tak frekvenčního charakteru.
Whiplash injury je definováno jako poranění způsobené nepřímým násilím vznikajícím v souvislosti s vnějším nárazem vyskytující se velmi často u dopravních nehod.
Instruction:1.Seznamte se základy měření stabilometrie pomocí zařízení Tetrax a problematikou whiplash injury.
2.Navrhněte kvantifikaci parametrů pro hodnocení kritických poloh při měření Tetrax stabilometrie.
3.V jazyce Matlab navrhněte a implementujte metody parametrizace.
4.Statisticky vyhodnoťte naměřená data a ověřte metody parametrizace.
5.Proveďte diskusi celého tématu.
Date:01.02.2017
Responsible person: Petr Pošík