Detail of the student project

List
Topic:Základní pohybová diagnostika / rehabilitace
Supervisor:Ing. Petr NIT Novák Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO,PTO
Description:V současné době je spousta pohybových úrazů a chybí nejen jejich základní objektivní diagnostika, ale hlavně (samostatná) rehabilitace. Cíl projektu spočívá ve vytvoření velmi jednoduchého (levného), ale účelného (dostačujícího) zařízení snímající většinu pomalých pohybů člověka. Celé zařízení bude složeno z těchto hlavních částí: několik pohybových senzorů umístěných na těle člověka (ruce, nohy, hruď), procesor(y) pro směr dat ze senzorů a jejich přenos po USB (případně BlueTooth), grafická aplikace pro základní diagnostiku (rozsah pohybu) nebo předcvičování při pohybové rehabilitaci.
https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/ProjektTymu2019.pdf
(nutno odsouhlasit přístup na stránku, školní server nemá certifikát)
Instruction:Diagnostika spočívá v hodnocení rozsahu (případně i rychlosti) pohybu vždy po nějakém čase. Rehabilitace je založena na kopírování pohybu (ideálně 3D) postavy z obrazovky, jejíž pohyb je nahrán nebo vytvořen pomocí konfiguračního souboru. Všechny prostředky a základní projekty pro tvorbu budou poskytnuty. Přijďte se naučit používat pohybové senzory a skutečné procesory typu ARM (navrhovat, vytvářet, ladit) a využívat komunikace jako USB / BT.
Bibliography:Požadavky a výstupy obdobných projektů získaných z článků této problematiky
Realizace obdobných projektů nalezených na WWW
Návody na použité technologie (.NET C#, ARM C/C++)
Realization form:HW (ARM, MEMS), SW (.NET C#, WPF)
Date:04.02.2019
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík