Detail of the student project

List
Topic:Mapování prostoru helikoptérou
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Úkolem tématu je navrhnout způsob mapování prostoru vhodný pro navigaci autonomní helikoptéry. Využijte vhodné dálkoměrné senzory (IR dálkoměry, laserový dálkoměr, kamery). Implementujte navrženou metodu a vyzkoušejte ji v experimentu se simulovanou nebo skutečnou helikoptérou. Využijte postavenou mapu pro zajištění bezkolizního pohybu helikoptéry v prostředí s blízkými překážkami.
Date:20.09.2018
Responsible person: Petr Pošík