Detail of the student project

List
Topic:Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Vaším úkolem bude realizovat metody automatického vyletu a přistání modelu autonomní helikoptéry. Fáze přistání bude sestávat z fáze nalezení přistávacího místa (heliportu) a z vlastní realizace regulátoru zajišťujícího navigaci helikoptéry na cíl. Předpokládá se použití vizuálních metod pro nalezení relativní polohy přistávacího místa.
Instruction:Prostudujte problematiku zpracování obrazu a zaměřte se na metody pro hledání a lokalizaci požadovaného vzoru. Vyberte/navrhněte vhodnou metodu a vizuální/technické provedení přistávací plochy pro helikoptéru. Implementujte algoritmy relativní lokalizace helikoptéry vůdči heliportu a regulační algoritmus realizující automatické přistání.
Date:20.09.2018
Responsible person: Petr Pošík