Detail of the student project

List
Topic:Rádio-optický sensor vzdálenosti a směru
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Libor Přeučil
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Základní principy pro realizaci robotických hejn (swarmu) UAV prostředků (dronů) vyžadují znalost vzdálenosti, orientace a směru mezi jednotlivými členy hejna. Proveďte analýzu možností realizace takových měření optickými, rádiovými a/nebo kombinovanými postupy. Pro danou úlohu je požadováno získávaní hodnot v reálném čase (cca 5měření/s) a v rozsahu od cca 0,3m do několika jednotek až desítek metrů (přesnost kolem cca 5-10ti procent). Navrhněte vhodnou koncepci řešení a při návrhu zohledněte požadavek max. hmotnosti zařízení neseného dronou, riziko rádiové interference, okluzí a nezbytnost jednoznačné identifikace jednotlivých dronů.
Navržené řešení oveřte realizací experimentálního prototype nebo jeho části.

Doporučené dovednosti: HW design a experimentace, rádiová technika, zpracování obrazu, C/C++, Java
Date:03.10.2016
Responsible person: Petr Pošík