Detail of the student project

List
Topic:Robotický bar
Supervisor:Pavel Burget
Announce as:PTO
Description:Projekt je zaměřen na roboty spolupracující s člověkem, které jsou schopny pracovat v jeho blízkosti, aniž by mu ublížily. Díky tomu lze plánovat robotické operace, na kterých robot s člověkem přímo spolupracuje nebo při kterých robot i člověk řeší svou část společného úkolu. Práce bude primárně zaměřena na robota KUKA LBR iiwa, který má senzory síly na každé ose, a tak je schopen provádět různé operace na základě zpětné vazby od síly, kterou působí koncový bod robota na dotyčný předmět.
Robotický bar je pilotním projektem Testbedu pro Průmysl 4.0, který bude obsahovat i další spolupracující roboty KUKA jako jeden z prostředků zapadajících do konceptu Průmysl 4.0. Tyto roboty budou postupně začleňovány do výrobních a manipulačních operací, které jsou modelovány a simulovány v rámci kompletního životního cyklu výrobku. Testbed je unikátní pracoviště, první svého druhu v ČR.
Date:20.02.2017
Max.number of students:6
Booked students:David Hývl, Jan Hakl, Martin Chloupek, Martin Průcha, Olga Petrova, Vojtěch Janů
Responsible person: Petr Pošík