Detail of the student project

List
Topic:Distribuovaný sběr dat a ovládání malé vodárny
Supervisor:Štefan Knotek
Announce as:PTO
Description:Cílem je realizovat vzdálený přenos senzorových dat a ovládacích povelů z/do reálné vodárny pro užitkovou vodu na malé vesnici. Studenti budou pracovat na skutečném vodním díle. Obsahem práce bude především samotné vytvoření senzorové sítě vodárny, fyzického spojení s vodárnou na bázi internetu věcí a vytvoření desktopové aplikace s grafickým uživatelským rozhraním pro zobrazování senzorových dat, vytváření grafů měřených veličin a vzdálené ovládání vodárny.

Spojení bude realizováno radiovou sériovou linkou v pásmu 433.4-473.0 MHz na vzdálenost do 900m. Hardwarově se předpokládá využití mikroprocesorových systémů (Arduino, RPi), digitálních senzorů teploty (Dallas DS18B20), vlhkosti, atmosférického tlaku a tlaku vodovodního vedení. Softwarově využití cloudových úložišť, implementace Arduino/RPi v C/C++, desktopová aplikace Java/C#.

Více informací o projektu a vodárně samotné od zadavatele viz:
https://drive.google.com/file/d/0B8apkAowGaJKZzJlekJta3VGZFk/view?usp=sharing
Date:20.02.2017
Max.number of students:3
Booked students:Jiří Bauer, Martin Hobza, Ondřej Kunte
Responsible person: Petr Pošík