Detail of the student project

List
Topic:Lokalizace robotu systému MoleMod
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Karel Košnar
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Description:Cílem práce je navrhnout lokalizační algoritmus pro roboty systému MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru doc. Floriána. MoleMOD je revoluční systém speciálně navržených robotů, který umožní autonomně skládat stavební moduly ("cihly") do složitějších konstrukcí. Systém je unikátní v tom, že v modulech jsou cesty, kterými jsou roboty ve tvaru červa schopny procházet a moduly přemisťovat.

V práci by student řešil situaci, kdy robot se pohybuje uvnitř již částečně sestavené struktury a na základě dat ze svých senzorů zjišťuje informaci o své poloze. Úkolem studenta bude zvolit vhodnou kombinaci senzorů a navrhnout lokalizační algoritmus, který zjišťuje a udržuje informaci o poloze robotu.

Pro bližší informace o projektu MoleMOD doporučuji shlédnout video na
https://www.youtube.com/watch?v=N5OaxAuqug8
Instruction:1. Seznámit se s robotem systému MoleMod
2. Vybrat vhodnou kombinaci senzorů s ohledem omezené zdroje robotu (limitovaný prostor, příkon, výpočetní výkon)
3. Nasbírat testovací dataset
4. Navrhnout a implementovat lokalizační algoritmus
5. Ověřit funkčnost a vyhodnotit vlastnosti navrženého algoritmu
Bibliography:dodá vedoucí
Realization form:SW projekt
Date:01.09.2017
Responsible person: Petr Pošík