Detail of the student project

List
Topic:Design and construction of a helicopter with sensors for indoor flying
Supervisor:Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Announce as:PTO
Description:Cílem projektu je zkonstruování a zprovoznění 4-rotorové helikoptéry/helikoptér (v závislosti na dostupném vybavení, které poskytne vedoucí projektu), a integrace systémů pro lokalizaci v prostředí se slabým GPS signálem do současného systému MRS pro řízení helikoptér.

Součástí projektu jsou následující podúlohy:
• Navržení a sestavení ochranné konstrukce pro prevenci střetu rotorů helikoptéry s okolním prostředím.
• Navržení a výroba držáků pro upevnění nezbytných senzorů.
• Integrace systému “Indoor GPS” do současného systému MRS pro řízení helikoptér a verifikace jeho funkčnosti na zkonstruované helikoptéře.
• Použití vybrané metody SLAM, např. ORB-SLAM, S-PTAM pro lokalizaci sestavené helikoptéry.
• Integrace vybrané metody SLAM do systému řízení helikoptéry.
• Porovnání výsledků zmíněných metod lokalizace.
Date:09.02.2018
Max.number of students:6
Booked students:Jakub Vodseďálek, Jan Bayer, Pavel Petráček, Petr Štibinger, Vít Krátký
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík