Detail of the student project

List
Topic:Lokalizační systém pro mobilní robot využívající soustavu statických kamer
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Description:Cílem práce je návrh a implementace systému pro vizuální lokalizaci mobilních robotů (vč. létajících) v omezeném testovacím prostoru. Systém by měl kombinovat informaci z více kamer umístěných kolem daného prostoru. Roboty budou detekovány vizuálními značkami na nich umístěnými. Plánované využití systému je pro identifikaci modelů robotů a ladění jejich řízení v laboratorních podmínkách, dále pak pro poskytnutí referenční polohy při experimentech.
Instruction:Nastudujte metody vizuální lokalizace a geometrické transformace projekce kamerou. Proveďte rešerši souvisejících implemetovaných metod a jejich vlastností. Navrhněte a implementujte lokalizační systém a proveďte vyhodnocení jeho přesnosti, robustnosti a dalších důležitých parametrů.
Realization form:implementace v C/C++
Date:12.11.2018
Responsible person: Petr Pošík