Detail of the student project

List
Topic:Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Cílem práce je implementace metody pro 3D mapování terénu robotickou helikoptérou metodou "Stereo from motion", kdy se vzdálenost mapovaného terénu měří na základě porovnání dvou obrázků pořízených z různých míst.
Instruction:- prostudujte metody 3D mapování jednou pohybující-se kamerou
- navrhněte a implementujte metodu využívající kameru a přesný lokalizační systém (RTK GNSS)
- proveďte ověření metody na datech pořízených reálnou helikoptérou nebo v simulátoru
Realization form:implementace v C/C++
Date:13.05.2019
Responsible person: Petr Pošík