Detail of the student project

List
Topic:Třídění výrobků v průmyslu podle vzhledových vad
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO
Description:V průmyslu je třeba třídit výrobky na shodné/neshodné na základě jejich vzhledu. Teorie klasifikace se často zabývá tříděním do výrazně oddělených skupin (např. jablka/hrušky). Neshodné výrobky jsou ale často součástí jednoho rozdělení, jen jejich odlišnost přesáhla určitou mez, za kterou je již není možné považovat za shodné (technický termín pro dobré výrobky).

Příkladem mohou být betonové bloky používané pro dláždění (viz obrázek).


betonové bloky na výrobní lince
Instruction:Seznamte se s požadavky s konkrétními aplikacemi a z toho vyplývajícími požadavky z praxe.
Prostudujte vhodné algoritmy.
Navrhněte/vyberte vhodný algoritmus, implementujte ho, vyzkoušejte na reálných datech.
Výsledky zhodnoťte.
Realization form:SW v matlabu, C/C++, Pythonu, technická zpráva
Date:16.05.2019
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík