Detail of the student project

List
Topic:Autonomní dron Tello
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Firma DJI společně s firmou Intel vyvinula unikátní dron Ryze Tello, který je připraven pro ovládání z počítače přes wifi připojení. Cílem práce je vyvořit systém, který na základě informací z kamery a výškoměrů bude schopen orientovat se v uzavřeném prostředí a vykonávat předdefinované trajektorie.
Instruction:Seznamte se se systémem SDK Tello a systémem ROS - Robot Operating system.
Seznamte se s přístupy lokalizace robotů ve známém prostředí na základě identifikace příznaků v obraze a naučených modelů prostředí.
Realization form:SW projekt
Date:22.01.2019
Responsible person: Petr Pošík