Detail of the student project

List
Topic:Skupina autonomních dronů Tello
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Dron Ryze Tello lze ovládat z počítače přes wifi připojení. V novém SDK lze nastavit připojení dronu Tello na známý AP a díku tomu je jednoduché ovládat více dronů současně. Cílem práce je oživit skupinu dronů Ryze Tello a s využitím výsledků jiných prací implementovat skupinové chování dronů.
Instruction:Seznamte se s ovládáním dronu Ryze Tello a robotickým operačním systémem ROS.
Seznamte se s algoritmy pro rojové chování dronů. Připravte SW pro ovládání více dronů Ryze Tello. Dále s pomocí výsledků navazujících prací implementujte skupinové chování, synchronizované provedení předdefinovaných plánů.
Date:22.01.2019
Responsible person: Petr Pošík