Detail of the student project

List
Topic:Modifikace 3D triangulovaných modelů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Description:

Algoritmy pro modifikaci 3D modelů se často využívají např. v počítačové animaci nebo návrhu 3D modelů objektů. Cílem této práce je a) implementovat vybrané state-of-the-art metody pro modifikaci 3D triangulovaných modelů (např. lokální/globální ohýbání, vyhlazování, zmenšování atd.); b) aplikovat deformované modely v plánování pohybu. Cílem plánování pohybu je nalézt bezkolizní cestu/trajektorii pro objekt v prostředí s překážkami, což se často používá v robotice. Pro plánování pohybu bude použita vybraný sampling-based algoritmus (např. RRT, PRM, EST apod).

Předpoklady: dobrá znalost c/c++ a práce v Linux/Unix prostředí, znalost skriptovacích jazyků (Python, Ruby..) a znalost práce v Blender výhodou.
Date:23.01.2019
Responsible person: Petr Pošík