Detail of the student project

List
Topic:Systém pro autonomní lokalizaci a hašení požárů ve vysokých budovách dronem
Supervisor:Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Announce as:PTO
Description:Cílem práce bude navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit systém pro řízení dronu, který umožní autonomně lokalizovat ohniska požáru. Student si bude moci vybrat řešení SW části úlohy, řešení HW části úlohy a nebo kombinaci obojího. SW část bude obsahovat plánování pohybu, řízení a stabilizaci bezpilotní helikoptéry. HW část se bude sestávat z návrhu mechanismu pro vlastní hašení a jeho integraci na palubě dronu. Práce bude směřovat k účasti na mezinárodní soutěži v Abu Dhabi, kde budeme opět soutěžit s nejlepšímy týmy světa http://mrs.felk.cvut.cz/projects/mbzirc Součástí úspěšné realizace práce je možnost stáže na jednom z nejlepších robotických pracovišť světa GRASP lab university v Pennsylvanii nebo University of New York.
Date:09.02.2019
Max.number of students:6
Booked students:Denys Chereda, Eslam Elgourany, Josef Krška, Leonid Tulin, Václav Pritzl, Viktor Korotynskiy
Responsible person: Petr Pošík