Detail of the student project

List
Topic:Realizace telemetrického systému pro bezpilotní prostředky
Supervisor:Martin Šipoš
Announce as:PTO
Description:Zrealizujte bezdrátový telemetrický systém pro přenos video signálu, základních senzorických dat a dat pro monitorování stavu bezpilotního prostředku. Komunikační kanál bude využívat přenos přes LTE, Wi-Fi a LoRa. Komunikační kanál by měl být adaptivní z pohledu přenosu dat, tedy na základě dostupných technologií by měl využívat právě tu cestu, která bude v dané situaci nejvhodnější (kvalita a síla signálu, přenosová rychlost, atd.). Systém by měl umožňovat přepínání mezi přístupovými body, přenosovými frekvencemi a to bez výpadků přenášených dat. Pro jednotlivé scénáře definujte maximální přenášený objem dat, příp. data optimalizujte pro jednotlivé přenosové cesty. Projekt tedy zahrnuje jak realizaci systému na straně bezpilotního prostředku, tak i na straně pozemní stanice. Projekt vyžaduje jak SW, tak i HW realizaci.
Date:12.02.2019
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík