Detail of the student project

List
Topic:Indoor lokalizace pomocí ultra-wide band signálu
Supervisor:Martin Šipoš
Announce as:PTO
Description:S využitím modulů DWM1000 (Decawawe) navrhněte a zrealizujte bezdrátovou síť, která umožní UWB lokalizaci bezpilotního prostředku v indoor prostředí. Modul DWM1000 poskytuje výstupní údaje přes rozhraní SPI, které tedy bude rovněž využito pro komunikaci s nadřazeným systémem. Při návrhu systému není tedy potřeba realizovat RF část. K lokalizačnímu systému zrealizujte uživatelské grafické rozhraní, které umožní jednoduchou obsluhu celého systému.
Navržený lokalizační systém ověřte z pohledu spolehlivosti/robustnosti/přesnosti lokalizace se studií vlivu stěn, charakteru budovy a podmínek provozu. Definujte okrajové podmínky pro nasazení daného systému.

Date:12.02.2019
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík