Detail of the student project

List
Topic:Realizace distribuovaného sběrnicového systému pro letecké aplikace
Supervisor:Martin Šipoš
Announce as:PTO
Description:Návrh a realizace distribuované sběrnicové sítě založené na platformě Raspberry Pi. Navrhněte a zrealizujte sběrnicový systém s centralizovaným/decentralizovaným řízením umožňujícím sběr a přenos dat z připojených modulů/nodů. Systém by měl umožňovat nastavení typu sběrnice. V tomto případě se bude jednat o letecké sběrnice (ARINC 429, CAN (CANaerospace), AFDX), či bezdrátové propojení (Wi-Fi, BT) s propojitelností N nodů (N>2). Nody reprezentují letecké systémy/senzory, digitalizují a vyhodnocují základní data a distribuují je. Jeden z nodů bude řešit centrální zobrazení přenášených dat a bude umožňovat jejich integraci. Realizace sítě zahrnuje propojení jednotlivých modulů, HW realizaci desky plošných spojů, která zajistí potřebná rozhraní pro komunikaci (CAN, ARINC429), SW implementaci jednotlivých komunikačních protokolů.
Date:12.02.2019
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík