Detail of the student project

List
Topic:Model vlivu psychické zátěže na fyziologické veličiny
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Milan Šorf Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Prostudujte soucasný stav o vlivu psychické zátěže na fyziologické veliciny (např. srdeční frekvence, krevni tlak, svalová aktivita) a vytvořte model, který popisuje tento vztah.
Date:19.09.2007
Responsible person: Petr Pošík