Detail of the student project

List
Topic:Trading Agent Competition – Supply Chain Management
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Hodík , Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Announce as:PMI
Description:Seznamte se s projektem Trading Agent Competition (TAC). Navrhněte vhodné rozhodovací mechanizmy pro obchodování na elektronických burzách. V programovacím jazyce JAVA implementujte agenta používajícího tyto mechanizmy při obchodování ve virtuálním prostředí TAC SCM.
(http://agents.felk.cvut.cz
http://www.sics.se/tac/)
Date:09.09.2005
Responsible person: Petr Pošík