Detail of the student project

List
Topic:Globální lokalizace v prostoru se známou mapou prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Navrhněte a implementujte metodu globální lokalizace mobilního robotu ('lost robot problem') v prostoru s použitím laserového dálkoměru za předpokladu známé mapy (geometrická, senzorická, topologická).
Date:28.06.2007
Responsible person: Petr Pošík