Detail of the student project

List
Topic:Grafické zobrazení měřených dat a jejich geometrická aproximace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Announce as:PMI
Description:1. Proveďte měření vybraných psychosomatických veličin operátora v klidu, zátěži a opětné relaxaci
2. Zobrazte průběžně dynamiku všech tří stavů (klidový, zátěžový a relaxační) testované osoby vždy trojicí změřených psychosomatických veličin jednotlivých orgánů v čase.
3. V axonometrické projekci proveďte aproximaci prostorových útvarů jednoduchými geometrickými tělesy (koule, rotační elipsoid apod.)
Date:05.09.2011
Responsible person: Petr Pošík